Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Níže uvedené obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí, platí pro nákup v maloobchodním internetovém obchodě CREATIVE-ART. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka). Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu:  Zuzana Kejmarová, Kaleckého 46, Brno 61500, IČO : 76489779

Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy.

Veškeré ceny zboží jsou uváděny s DPH.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Možnosti objednávky

Objednávat je možno následujícími způsoby:

 • Prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen „e-shop“)
 • Elektronickou poštou (e-mailem)
 • Osobně

Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky, tj.:

 • jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího,
 • IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH,
 • kód a název zboží dle ceníku,
 • způsob odebrání a dopravy,
 • dodací adresa (je-li jiná než adresa bydliště),
 • všechny další údaje, které kupující považuje za důležité.

Každá přijatá objednávka v našem obchodě je závazná.

Storno objednávky je možné do 24 hodin od učinění objednávky. A to e-mailem objednavky@art-creative.cz nebo telefonicky 773262707. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka.

V případě, že nakupující již nějakým způsobem poukázal finanční obnos na účet prodávajícího (např. převodem z účtu), je prodávající povinen tuto částku vrátit. Pokud bude chtít nakupující stornovat svoji objednávku později, bude tak učiněno pouze po vzájemné dohodě obou stran a případné srážce (poplatku) za prokazatelné náklady s převodem finančního obnosu.

Zákazník je o své objednávce informován vygenerováním e-shopu e-mailem ihned po jejím uskutečnění. Potvrzení objednávky bude uskutečněno v nejbližší pracovní den.

Právní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „obch.z.“), zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem.

Právní vztahy mezi prodávajícím a podnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 513/1991 Sb. (dále jen „obch. z.“) a příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.

Odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven.

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak.

 Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Vrácení zboží se děje na náklady kupujícího.

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v následujících případech:

a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává

b) zásoby prodávajícího byly vyčerpány

c) došlo k výrazné změně ceny

d) prodávající není schopen plnit na daný závazek

e) z důvodu zjevné chyby

Odstoupí-li prodávající od smlouvy dle tohoto odstavce obchodních podmínek, kontaktuje kupujícího a navrhne mu řešení situace, přičemž zpravidla doporučí kupujícímu náhradní zboží. Nepřistoupí-li kupující na dodání náhradního zboží v odpovídající hodnotě nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak, vrátí prodávající kupujícímu veškeré peněžní prostředky jím zaplacené, a to do pěti pracovních dnů po připsání platby na účet prodávajícího.

Stručný přehled na závěr

 •          Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů.
 •          Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.
 •          Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.
 •          Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno nejpozději v poslední den 14denní lhůty. Zboží může být po dohodě vráceno i později.
 •          Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.
 •          Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.
 •          Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží, v případě použitého zboží, které nelze nabídnout dál do prodeje.
 •          Peníze vrátíme nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než obdržíme vracené zboží (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno).
 •          V případě, že kupující nepřevezme zásilku, budou mu účtovány vynaložené náklady na zaslání zásilky.

 

Závěrečné ustanovení

Platné obchodní podmínky jsou k dispozici při osobním odběru a na internetových stránkách a každý kupující je při koupi zboží na tyto podmínky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy s v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 1. 1. 2014 a v plném rozsahu ruší dřívější obchodní podmínky. 

Dodací a platební podmínky

Poštovné, balné a dodací lhůta

Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, a to ve smyslu platných ustanovení § 443 - 446 obch. z., resp. § 601 obch. z.

Dodací lhůta se počítá na pracovní dny. Počátek dodací lhůty se počítá dle typu platby následovně. Při platbě na dobírku se počítá 1. pracovní den po uskutečnění objednávky. Při všech ostatních způsobech po zobrazení platby na účtu prodejce. Zboží na e-shopu nemusí být skladem. Část zboží zajišťujeme u našich velkoobchodních dodavatelů jak z ČR tak ze zahraničí.

Dodací podmínky:

 • Pokud je zboží skladem expedujeme max. do 2 pracovních dnů.
 • V případě zboží není skladem a nebo je na objednávku doba expedice obvykle 7 až 10 dní.
 • V případě že bude objednáno zboží, které váhově (nad 20 kg ) nebo rozměrově nelze zabalit v rámci jedné zásilky, je účtováno další poštovné a to i v případě objednávky nad 4000 Kč. Benefit je pouze jednu zásilku.
 • MINIMÁLNÍ ODBĚR JE 200 KČ BEZ POŠTOVNÉHO! ( Je to z důvodu nesmyslných objednávek, které se 90% vracely a klient nebyl ochoten zaplatit poštovné )

Poštovné a přepravné je účtováno dle typu převzetí zboží takto:

 • Osobní odběr - ZDARMA
 • Zásilkovna pro balíčky do 5 kg - 90 Kč
 • Zásilkovna pro balíčky do 10 g na adresu 135 KČ
 • Dobírka – 35 Kč včetně DPH
 • Zásilka SR – náklady jsou účtovány ve výši 180 Kč
 • Velkoformátové a těžké zásilky účtujeme individuálně dle nákladů na přepravu

S každou zásilkou obdrží zákazník daňový doklad (fakturu).

Způsob platby

 • Hotově při osobním odběru.
 • Dobírkou - zboží bude zasláno na dobírku, celou částku vybere od zákazníka doručovatel nebo pracovnice pošty při převzetí.
 • Bankovním převodem - možnost platby převodem z účtu u jakékoliv banky na účet
 • Jako variabilní symbol použijte číslo vaší objednávky nebo číslo faktury. Jakmile budou peníze připsány na náš účet, zásilku posíláme.

Název firmy
Zuzana Kejmarová
Kaleckého 46
615 00 Brno
Česká republika

IČO: 76489779
DIČ: CZ7054293873

bankovní spojení : 2000118606/2010
e-mail : objednavky@art-creative.cz
telefon : 773262707

Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů