YUPO PAPÍRY

Yupo papír je syntetický papír pro alkoholové inkousty. Inkousty se na yupo papíru nevsakují, ale roztahuji se a navzájem se prolínají. 

YUPO PAPÍRY