GRAFICKÝ TISKAŘSKÝ LIS

Graficky tiskařský lis - satynýrka

Satynýrka je ruční válcový grafický lis, který se užívá především pro umělecký tisk z hloubky. Skládá se ze dvou k sobě postavených válců.
Mezi ně se vkládá deska s papírem a filcem. Pomocí kliky se deska projede mezi válci.

Graficky tiskařský lis - satynýrka