LUMINISCENČNÍ BARVY

Luniniscence je dána použitím fotoluminiscenčních látek, které nesou anorganické fosfory, které absorbují světlo ve viditelných a ultrafialových vlnových délkách a poté znovu vyzařují viditelné světlo neboli „záři“.

Tedy pro zjednodušení, pokud materiál nasvítíte, pak ve tmě vyzařují absorbované světlo. Tyto barvy se časlo anglicky nazývají glow in the dark.

Luminiscenční barvy co svítí ve tmě